Tutkimusaiheet

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet 2014

Andre Alves: The paradoxical and quiet work of the impasse

Eija-Liisa Ahtila: Screen Surface and Narrative Space: Narration and Construction of Meaning in Moving Image Installations (Valkokankaan pinta ja kertova tila: kerronta ja merkityksen rakentaminen liikkuvan kuvan installaatioissa)

Simo Alitalo: Mitä kuulemalla tietää? Taiteellinen tutkimus äänitaiteesta

Mara Ambroviz: A curatorial inquiry into self-organization strategies: How to invent a transnational poïesis.

Niran Baibulat: Vihreä talo, löydettyjä paikkoja (Green House, Found Sites)

Stig Baumgartner: Tekijän paikka maalauksen rakenteessa ja esityksessä (The artist's place in the structure and presentation of a work of art)

Terike Haapoja: Kohtaamisen teknologioita - taiteesta, tieteestä ja ympäristöetiikasta

Henna-Riikka Halonen: Agonistic visions of the future through artistʼs film

Minna Heikinaho: Keskeneräisyys toimintapana: läsnäolon kokemuksia ja poliittisia eleitä yhteisötaiteellisesta tuotannostani.

Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin

Flis Holland : The Use of Architectural Reconstructions in the Exploration and Communication of Personal Trauma

Pekka Kantonen: Generational Filming. Experimental and participatory research on video diary

Shoji Kato:  Process of transformation - Communicative modes between geometry and place-ness

Pertti Kekarainen: Teokseni julkisissa tiloissa ja näyttelyissä: Valokuva, kuva ja tila.

Anni Laakso: Yhteiskunnallisten teemojen esiintuominen työssäni

Paul Landon: Exploring the Spatio-Temporal Experience of the Contemporary Urban Environment in Audiovisual Installations

Johanna Lecklin: Performatiivisuudesta. Muutamia teosesimerkkejä.

Liisa Lounila: Oh! You Pretty Things – On Rebellion and Alternative Youth Culture as Elements of Art

Susanna Majuri:

Pekka Niskanen: Medioituneet tilat identiteettipolitiikan rakentajana (Mediated Spaces and the Construction of Identity Politics)

Maija Närhinen: Maalattu illuusio – tutkimus representaation tavoista

Tuula Närhinen: Näkymätöntä kartoittamassa. Tieteen kuvaesitykset ja luonnonilmiöiden kokeelliset kuvausmenetelmät suhteessa havaintoon ja kokemukseen maisemasta.

Lauren O´Neal: Absurdity, Anonymity, and Embodiment in Feminist Aesthetics

Kukka Paavilainen: Maalauksen ilmaisun purkaminen.

Merja Puustinen: Plug In - Action. Down and Out in the Institutional Framework with Interactive Art.

Silja Rantanen: Visuaalisuus käsitteellisessä taiteessa. Taiteilija katsoo nykytaiteen teoksia

Heli Rekula: Poissaoleva ruumis - työskentelyprosessin ja esittävän teoksen suhde valokuva- ja liikkuvan kuvan teoksissa (The Absent Body - the relationship between the working process and the presented work in photography, film and video art)

Markus Rissanen: Rakennetut kuvat. Taiteellinen mielikuvitus ja tieteellinen visualisointi (Constructed Images. Artistic Imagination and Scientific Visualization)

Juha Rouhikoski: Valotaiteen aika – ajan ja paikan näkemisen arvoitus

Jaakko Rustanius:

Mireia Saladrigues: Visitors Leaving the Museum. An artistic research about how relations of power and economy affect visitor behaviour within the Museum-as-Factory.

Elina Saloranta: Tutkielmia kuvan, sanan ja äänen vuorovaikutuksesta (Studies on the Interaction between Images, Words and Sounds)

Tülay Schakir: Valo, havainto ja oleminen taiteena

Milica Tomic: Memorial as a Social Sculpture - Artwork as Common Good and Property.

Katja Tukiainen: Kerronnallisen maalauksen avoimet merkitykset tilassa (The Open Meanings of Narrative Painting in Space).

Markus Tuormaa: Maisemakuvan ja muotokuvan ykseys (The unity of lansdcape and portraiture imagery)

Itay Ziv: Searching for a new self. Visual identities, multiplications and self-erasures; "The artist is disappearing"