Tohtorikoulutus

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen otetaan enintään kuusi (6) uutta opiskelijaa. Haku alkaa 1.9. ja päättyy 13.10.2014.

Vuodesta 1997 lähtien Kuvataideakatemiassa on voinut suorittaa jatkotutkintona kuvataiteen tohtorin tutkinnon (KuT). Kuvataideakatemian tohtorikoulutusta koordinoi tohtorikoulutusohjelma.

Tohtorikoulutettavat ovat oman alueensa asiantuntijoita, kuvataiteilijoita, joiden työskentelyä leimaa tutkimuksellinen ote. Heillä on tietoinen suhde omaan ilmaisukieleensä ja tarve tutkia sekä kehittää taiteelliseen työskentelyyn liittyviä toimintatapoja ja strategioita.

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti kuvataiteelliseen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Päämääränä on, että opiskelija saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin ja kykenee paitsi itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla myös soveltamaan kuvataiteellisen tutkimuksen menetelmiä oman alansa kehittämiseen.


Tohtorikoulutusohjelmasta valmistuneet kuvataiteen tohtorit

2014 Pekka Niskanen Taide identiteettien politiikan rakentajana
2013 Jay Koh Art Led Participatory Processes: Subject to Subject Communication within Performances in the Everyday       
2012 Petri Kaverma Tyhjä piha – häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa
2012 Sami van Ingen Moving Shadows – Experimental Film Practice in a Landscape of Change
2011   Irene Kopelman  The Molyneux Problem Five backstage stories – and a map of why and how
2011   Marjatta Oja Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos katsojan ja kokijan välissä
2010   Denise Ziegler Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa
2008  Jan-Erik  Andersson Life on a Leaf – Tila ikonina. Taloni arkkitehtonisena taideteoksena
2006  Tarja Pitkänen- Walter Liian haurasta kuvaksi -– maalauksen aistisuudesta
2005  Jan Kenneth Weckman Seitsemän maalauksen katsominen ja Maalaus maailman osana
2005  Teemu Mäki Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta
2002  Jan Kaila Valokuvallisuus ja esittäminen nykytaiteessa, teoksia vuosilta 1998-2000
2001  Jyrki Siukonen Uplifted Spirits, Earthbound Machines, Studies on Artists and Dream of Flight 1900–1935