Palvelut ja edut

Kuvataideakatemian opiskelijana saat tiettyjä opiskeluun liittyviä etuja. Näitä ovat esimerkiksi työskentelytilat ja materiaalirahat.

Opiskelijoiden työtilat

Kuvataideakatemia tarjoaa opiskelijoilleen työskentelytilaa itsenäistä taiteellista työskentelyä varten. Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin Kuvataideakatemia on kokonaan suljettu.

Ensimmäisen vuosikurssin perusopiskelijoille osoitetaan työtila, työhuone tai työskentelypiste ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kaksivuotisen maisteriohjelman opiskelijoille osoitetaan työtila heti ensimmäisen syyslukukauden alussa.

Kandi- ja maisteriopiskelijoilla työtilaoikeus on viisi lukuvuotta ja kaksivuotista maisterintutkintoa suorittavilla kaksi vuotta opintojen aloittamisesta. Opiskelijan poissaolovuodet, kuten vaihto-opiskelu, eivät pidennä työtilaoikeutta eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Praxis-maisteriohjelman opiskelijoille luovutetaan oma työtila tarpeen mukaan. Tohtoriopiskelijoilla ei ole oikeutta työtilaan.

Materiaalirahat

Kuvataideakatemian opiskelijoilla on lukukausittain käytössään 100 euron materiaaliraha opiskeluun liittyvään taiteelliseen työskentelyyn tarvittavia materiaaleja varten. Materiaalirahalla voi ostaa esimerkiksi värejä, paperieita ja kangasta. Työkaluja ja laitteiden hankintaa materiaaliraha ei kata.

Opiskelijan valmistumiseen liittyvää työskentelyä tuetaan erillisellä opinnäytemateriaalirahalla ja dokumentaation painokuluihin myönnettävällä tuella.

Galleriat ja näyttelyt

Kuvataideakatemialla on kaksi näyttelytilaa, joissa järjestetään pääasiassa tutkintoihin liittyviä opiskelijanäyttelyitä. Näyttelyitä on kymmeniä vuosittain. Kuvataideakatemian taiteellista toimintaa ohjaa taiteellinen toimikunta. 

Residenssit

Kuvataideakatemialla on kolme residenssiä, jotka ovat myös opiskelijoiden käytössä: Berliinissä, New Yorkissa sekä opiskelijoiden organisoima residenssi Utön saarella.

Berliinin residenssiaikaa voivat hakea 2-5 vuosikurssin opiskelijat, 1-2 vuosikurssin maisteriopiskelijat ja tohtoriopiskelijat. Residenssiin myönnetään lyhyempiä kaupunkiin tutustumiseen tarkoitettuja aikoja ja pidempiä työskentelyaikoja. Matkajärjestelyistä ja matkavakuutuksista huolehtii jokainen Berliinin residenssiin menijä itse.

Kuvan Kevät -stipendiaateille suunnattu New Yorkin residenssi sijaitsee Greenpointissa Brooklynissa. Residenssi ei lyhyen kestonsa ja tilallisten rajoitusten vuoksi sovellu varsinaiseksi työskentelyjaksoksi. Sen sijaan se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua New Yorkiin ja sen taide-elämään. Asunnon sijainti on mukava ja rauhallinen kävelyetäisyydellä gallerioista ja metroasemasta. Stipendi kattaa myös matkakustannukset.

Utön residenssissä voi keskittyä työskentelyyn rauhallisessa ympäristössä ympäri vuoden. Työskentelyajat jaetaan puolen vuoden välein ja niiden kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Toiminnasta vastaa KuvAn residenssi ry.

Intra

Kuvataideakatemian intranet on kattava tietopankki, josta löytyy niin opiskeluun kuin moniin käytännön asioihin liittyvää tietoa sekä ajankohtaisia uutisia. Uusilla opiskelijoilla on pääsy Intraan käyttäjätunnukset saatuaan.

Opintoneuvonta

Opintotoimisto sijaitsee Kuvataideakatemian hallinnon tiloissa. Opintosihteeri vastaa opintosuorituksiin, HOPS:iin ja opintososiaalisiin asioihin liittyvistä asioista ja antaa opintoneuvontaa.

Kaikilla koulutusohjelmilla on opintoamanuenssi. Opintoamanuenssit vastaavat muun muassa opetuksen käytännön järjestelyistä, kursseihin liittyvästä tiedotuksesta ja opintoneuvonnasta sekä materiaalirahoista.