Opintososiaaliset asiat

Kuvataideakatemiassa päätoimisesti opiskeleva voi hakea opintotukea Kelalta. Pääkaupunkiseudulla asunnon löytäminen voi olla hankalaa erityisesti syksyllä, joten uuden kodin etsintään kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin.

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Ensimmäistä kertaa opintotukea hakeva voi itse hakea tukea verkossa osoitteessa www.kela.fi. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. 

Kaksiportainen yliopistotuki

Jos sinut on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa vuodesta 2011 lähtien, opintotuki on myönnetty ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Voit saada opintotuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten sen jälkeen, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Ilmoita opintotukihakemuksessasi, että opiskeluoikeus on hyväksymiskirjeen mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon.

Opintotuki voidaan ensimmäisellä päätöksellä myöntää enintään alemman korkeakoulututkinnon laajuuden mukaiselle tukiajalle, sen laajuus riippuu opintojen aloitusvuodesta. 

Kokonaisuudessaan  kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittamiseen myönnettävien tukikuukausien määrä riippuu opintojen aloitusvuodesta. Tarkempaa tietoa opintotuesta saa Kelan www-sivuilta ja Kelan julkaisemasta Opintotuki-oppaasta.

Asuminen

Kuvataideakatemia ei välitä asuntoja. Vuokra-asunnon etsimiseen kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin opiskelupaikan varmistuttua, sillä varsinkin syksyllä asunnon etsijöitä on paljon.

Terveydenhuolto – YTHS

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksettuaan perustutkinto-opiskelija on oikeutettu käyttämään YTHS:n palveluita.

Liikuntapalvelut

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet voivat käyttää Unisportin monipuolisia ja edullisia liikuntapalveluita liikuntamaksun maksettuaan.