Tutkintovaatimukset

Tällä sivulla esitellyt tutkintovaatimukset ovat voimassa viisi vuotta syksystä 2010 kevätlukukauden 2015 loppuun. Opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa Kuvataideakatemiassa tänä aikana, suorittavat tutkintonsa näiden vaatimusten mukaisesti.