Opiskelun yhteystiedot

Opintopalveluiden henkilökunta neuvoo vastuualueidensa kysymyksissä.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi
Metti Lampinen
vs. opintoamanuenssi (kuvanveiston ja tila-ajan koulutusohjelmat) 
+358 45 657 7454
Christine Langinauer
opintoamanuenssi (taideteoria ja yleinen opetus)
+358 50 448 8535
opintoneuvonta ja opetuksen koordinointi, Praxis-maisteriohjelman opetuksen koordinointi
Pinja Metsäranta
vs. suunnittelija, Johanna Vakkarin sijainen
+358 45 657 8694
Alina Mänttäri-Buttler (äitiyslomalla ja vanhempainvapaalla lokakuulle 2014 saakka)
suunnittelija
+358 50 415 5188 
opiskelijavalinnat, valmistumisprosessi
Lotte-Maria Maasalo 
opintopalveluiden assistentti
+358 50 44 88 540 
JOO-opinnot, Taideyliopiston yhteinen opetus ja kurssi-ilmoittautumiset, opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset, maisterin opinnäytteet
Maria Liisa Saastamoinen
opintosihteeri
marialiisa.saastamoinen@uniarts.fi
+358 40 860 9503
opintosuoritukset, tutkintotodistukset, työharjoittelu, opintotuki, opintososiaaliset asiat
Riitta Salmi
kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358 40 860 9505
kansainväliset asiat, apurahat
Inkeri Suutari
vs. suunnittelija, Alina Mänttäri-Buttlerin sijainen
opintoneuvonta ja opetuksen koordinointi
+358 50 448 8507
Virva Sointu
vs. opintoamanuenssi (maalaustaiteen ja taidegrafiikan koulutusohjelmat), Inkeri Suutarin sijainen
+358 50 4488 507
Johanna Vakkari (toimivapaalla)
opintojen suunnittelija
+358 50 339 8026
tutkintorakenne ja sen kehittäminen, opiskelijapalaute, opintopalveluiden viestintä
Henri Wegelius
opintoamanuenssi (tohtorikoulutusohjelma)
+358 45 657 8656
tohtorikoulutusohjelman amanuenssin tehtävät, esitarkastuslautakunnan sihteeri
Sanna Yliheljo
opintopäällikkö
+358 50 448 8526
opintotiimin lähiesimies, opintopalveluiden koordinointi ja raportointi, opettajien perehdytys, aikuiskoulutus