Kansainvälisyys

Kuvataideakatemia on kansainvälinen akatemia. Kansainvälisyys ja verkostoituminen näkyvät kaikilla tasoilla: ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrissä, opiskelijavaihdon vilkkaudessa, englanninkielisessä opetustarjonnassa, kansainvälisissä työpajoissa ja näyttelyissä, luennoitsijavierailussa sekä tohtorikoulutusohjelman kansainvälisessä toiminnassa.

Kuvataideakatemia osallistuu Euroopan unionin (EU), Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden kansainvälisten rahoitusjärjestöjen tutkimus- ja koulutusohjelmiin.

Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille, opettajille sekä henkilökunnalle tarjotaan mm. EU:n Erasmus-ohjelmassa. Pohjoismaissa yhteistyö on aktiivista NORDPLUS-ohjelman alaisessa 16 taideyliopiston KUNO-verkostossa, johon kuuluvat myös Baltian maat. Venäjä-yhteistyötä tehdään mm. taideyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamassa ARTSMO-verkostossa (Finnish-Russian Student Exchange Programme). Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia solmitaan tarvittaessa.

Virallisten sopimusten ja verkostojen lisäksi Kuvataideakatemia tukee opiskelijoidensa ja opettajiensa omaehtoista kansainvälistymistä jakamalla apurahoja opintomatkoihin sekä näyttely- ja opetusprojekteihin ulkomailla. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus oleskella Kuvataideakatemian ateljeeasunnoissa Berliinissä ja New Yorkissa.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman toiminta on lähtökohdiltaan kansainvälistä. Toimintaa organisoidaan ja kehitetään edelleen kansainvälisessä EARN-verkostossa (European Artistic Research Network).

Kuvataideakatemia on ollut vuodesta 1991 ELIAn (European League of Institutes of the Arts) jäsen. ELIAan kuuluu noin 300 taideopetuksen korkeakoulua yli 40 maasta ja sen kuvataiteeseen keskittyvä alaverkosto on Paradox.

Kuvataideakatemia hyödyntää myös erilaisia kulttuuriohjelmia, kuten eurooppalaista Kulttuuri 2007–2013 -ohjelmaa.

Kuvataideakatemia on yhteistyökumppanina kansainvälisessä HIAP-taiteilijaresidenssiohjelmassa (Helsinki International Artist-in-Residence Programme). Residenssitaiteilijat mm. luennoivat Kuvataideakatemiassa ja osallistuvat näyttelytoimintaan.

Hyödynnämme myös kansallisella tasolla muodostettuja kansainvälistymiseen tähtääviä verkostoja ja projekteja, esimerkkinä pääkaupunkiseudun HERA-verkostoa (Helsinki Education and Research Area).

Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta ja kansainvälistyminen ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Akatemian taiteellista toimintaa johtava toimikunta päättää taiteellisen toiminnan lisäksi myös kansainvälisen toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta ja suunnittelee, kehittää ja arvioi sekä kansainvälistä taiteellista toiminta että koulutusta.

Lisätiedot

Kv-koordinaattori Riitta Salmi
gsm 040 860 9595
.(JavaScript must be enabled to view this email address)