Ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö. Se syntyi, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.

Ylioppilaskunta on yliopistolain määrittelemä julkisyhteisö, jonka tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia, henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan kautta opiskelijoilla on vahva edustus ylimmissä yliopiston päätöksentekoelimissä.

Lisätietoa Taideyliopiston ylioppilaskunnan toiminnasta ylioppilaskunnan verkkosivuilta.