Yleisen opetuksen keskus

Yleinen opetus antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutkia omalle taiteelliselle työskentelylle tärkeitä kysymyksiä.

Yleisen opetuksen keskus vastaa taidehistorian ja taideteorian opetuksesta, piirustuksen ja havainnon opetuksesta ja taiteilija yhteiskunnassa -opinnoista. Yleinen opetus vastaa myös ensimmäisen vuosikurssin koko syksyn kestävästä yhteisestä opetuksesta ja tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnoista.

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle ajatukselliset välineet ymmärtää nykytaiteen eri osa-alueita ja erilaisia työskentelytapoja. Nykytaiteen historian ja teorian hallitseminen on edellytys sille että taiteilija pystyy tarkastelemaan sekä tämän hetken taidetta että nykymaailmaa laajasti, itsenäisesti ja kriittisesti arvioiden.

Taideteoria ja yleinen opetus avaa yhteyksiä ja luovat siltoja eri asioiden ja näkökulmien välille. Opetus käsittelee monenlaisia taiteeseen, taideteoriaan ja filosofiaan liittyviä kysymyksiä. Myös taiteilijan ammatin kannalta olennaiseen kirjalliseen ilmaisun harjoittamiseen ja taidemaailman toiminnan ymmärtämiseen kiinnitetään opetuksessa huomiota.