Taidegrafiikka

Taidegrafiikan koulutusohjelmassa tutkitaan kuvataiteen tekemisen prosessia painamisen historiallisten ja viimeisimpien digitaalisten menetelmien avulla.

Koulutusohjelman tarkoituksena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot ja taidot taidegrafiikan eri menetelmistä, materiaalisesta perustasta ja ilmaisumahdollisuuksista. Opetuksessa taidegrafiikkaa pohditaan suhteessa traditioon, sen uudelleentulkintaan ja merkitykseen osana nykytaidetta.

Taiteen tekemisen prosessia lähestytään asenteena ja ajattelutapana, jossa huomioidaan taidegrafiikan luonteen kaksijakoisuus. Työskentelyprosessissa läsnä ovat painolaatta sekä siitä syntynyt jälki. Perinteisesti jälki on ollut paperivedos, mutta nykygrafiikan kohdalla se voi olla jotain muutakin. Kaksisuuntaisesta lähestymistavasta seuraa myös taidegrafiikan esittämisessä uusia nykytaiteen käytäntöjä, kuten installaatioita, animaatioita ja kokeellista elokuvaa.

Merkittävin osa opiskelusta muodostuu opiskelijan omasta taiteellisesta työskentelystä, jossa keskeistä on opiskelijan ja opettajien välinen vuorovaikutus ja henkilökohtaiset keskustelut. Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa näkemystä niin, että ilmaisu hallitsee välinettä eikä väline ilmaisua.

Opiskelijat haastetaan etsimään omia taiteellisia ratkaisujaan ja esittämistapojaan. Näyttelykäynnit, luennot ja taiteilijaesittelyt, kriitikkokohtaamiset ja työhuonekäynnit ovat osa opetusta