Praxis-maisteriohjelma

Uuden taideteoreettisen koulutusohjelman perustana on kysymys siitä, millaista taiteilijan merkitystä korostava teoria ja kuratointi voivat olla.

Mikä tekee taiteesta taidetta ja mikä on taiteessa arvokasta ja erityislaatuista? Mikä on kuratoinnin kohde, ja mitä taiteilija tekee luodessaan uusia teoksia – mitä voi olla ennennäkemättömän kuratointi?

Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman lähtökohtana on taiteen kriittinen tarkastelu ja nykytaiteen kontekstien tuntemus. Praxis pohjautuu ajatukseen, että taide itse tuottaa filosofisia, teoreettisia ja taidehistoriallisia kysymyksiä. Näiden tuntemus on osa kuraattorin ammattitaitoa. Samalla sekä taide itse että toiminta taiteilijana ja kuraattorina ovat osa yhteiskuntaa: taide syntyy ja on välitettävissä yleisölle vain sosiaalisten prosessien tuloksena.

Taiteen kuratoinnin asema kytkeytyy viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin taiteen ja maailman suhteessa. Enää ei ole itsestään selvää, millainen on kuraattorin asema asiantuntijana. Kuka on tai voi olla kuraattori?

Ammattimainen kuratointi edellyttää taiteen teoreettista tuntemusta ja tietoa taiteen historiasta ja taidemaailmasta sekä taiteen esillepanosta, markkinoinnista, lainsäädännöstä, taidehallinnosta ja kritiikistä. Opintokokonaisuus sisältää luentoja, vierailijoiden puheenvuoroja, seminaareja ja workshopeja koti- ja ulkomailla.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma alkoi syksyllä 2012.