Koulutusohjelmat

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on nykytaiteen koulutukseen keskittynyt yliopisto, josta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi, maisteriksi ja tohtoriksi.

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Tila-aikataiteiden koulutusohjelmassa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin.

Kaksivuotiseen maisterikoulutukseen hakevat opiskelijat voivat edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi hakea myös taideteoreettiseen Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan. 

Kandidaatin tutkintoon tähtäävät ensimmäisen vuoden opiskelijat valitsevat koulutusohjelmansa syyslukukauden pituisen, kaikille yhteisen Johdatus koulutusohjelmiin -opintojakson päätteeksi. Kevätlukukauden opetus keskittyy kussakin koulutusohjelmassa välineen perusteisiin.

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat osallistuvat myös taideteorian ja yleisen opetuksen opintoihin, joita Kuvataideakatemiassa järjestää oma yksikkönsä. Taideteorian, taidehistorian ja filosofian sekä työelämäorientoivien opintojen lisäksi yksikkö vastaa muun muassa kirjoittamisen opinnoista kieliopinnoista sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnoista.

Opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisesti laadittavan opintosuunnitelmansa puitteissa osallistua myös muiden kuin oman koulutusohjelmansa kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.