Päävalinta

Kuvataideakatemian päävalinnassa haetaan suorittamaan kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa (210 + 120 opintopistettä, 5,5 vuotta).

Kuvataideakatemian päävalinta suoritettiin osana valtakunnallista yhteishakua, hakuaika oli 3.3.-14.3.2014. Yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 596 hakijaa. Kuvataideakatemian vaatimat taiteelliset näytetyöt heistä toimitti määräaikaan mennessä yhteensä 381 hakijaa. Valintakurssille kutsuttiin 54 hakijaa, joista 50 osallistui valintakurssille.

Opiskelijaksi on hyväksytty seuraavat 25 hakijaa:

Ferm, Pia
Hekkala, Maria
Hyväri, Pilvi
Ignestam, Kajsa
Karvinen, Kalle
Laitinen, Astri
Lernhammar, Philip
Liesinen, Peetu
Luostarinen, Emelie
Manuchar, Zagros
Mattila, Mari
Mellais, Inka
Moilanen, Milja
Määttänen, Vilma
Pennanen, Moona
Pii, Iida
Poteri, Iiri
Salminen, Aleksi
Strömberg, Astrid
Sundvall, Tuomo
Sysi, Suvi
Viialainen, Timo

Sekä 3 hakijaa, jotka eivät antaneet lupaa nimensä julkistamiseen Kuvataideakatemian verkkosivuilla.

Varasijalla seuraavat 13 hakijaa:
Varasijalista on yhteinen päävalinnan, maisterivalinnan ja Praxis-maisteriohjelman valinnan kesken. Sisään valitun hakijan peruuttaessa opiskelupaikkansa/ilmoittaessa ettei ota vastaan opiskelupaikkaa Kuvataideakatemiassa, varasijalistalla seuraavana oleva otetaan sisään huolimatta siitä, onko hän hakenut saman valinnan kautta kuin peruuttanut hakija vai ei.

1) Pitkänen, Ulla-Maija
2) Tammisaari, Tuukka
3) Kuittinen, Liina
4) Helasvuo, Maija
5) Forstén, Outi
6) Kallio, Ville
7) Kurki, Anna
8) Saarinen, Riika
9) Laurinkoski, Ville
10) Sinervo, Aura
11) Nupponen, Maria
12) Puhakka, Anna
13) Enne, Riikka

Hyväksytyille lähetetään postitse hyväksymiskirje, joka sisältää lisätietoa mm. opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.

  • Päävalinnan arvosteluryhmän jäsen lehtori Tatu Tuominen antaa palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille puhelimitse perjantaina 6.6.2014 klo 10-12 ja 13-16 (Puh: 045-6579667).
  • Valintakurssilla olleiden tulee hakea näytetyönsä sekä valintakurssin aikana tekemänsä työt pois Hämeentien tiloista seuraavina aikoina: to 5.6.2014 klo 9-16 tai pe 6.6.2014 klo 9-16, osoitteesta Hämeentie 13A, Helsinki.

Hämeentie 13 A, kartta:

Printattava versio kartasta löytyy täältä.

Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut@kuva.fi
 
Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen (Yliopistolaki 558/2009, §8. ) kirjallisesti Kuvataideakatemialta (Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella muutosta haetaan.