Maisterivalinta

Kuvataideakatemian maisterivalinnassa haetaan suorittamaan kuvataiteen maisterin tutkintoa (120 opintopistettä, 2 vuotta).


HAKEMINEN

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Tulosta myös paperikopio sähköisestä hakulomakkeestasi. Hakuaika alkaa 7.1.2015 ja päättyy 27.1.2015 klo 15.

2. Toimita suoraan Kuvataideakatemiaan viimeistään 10.2.2015 klo 16.15 mennessä:

  • Kopio sähköisestä hakulomakkeesta
  • Portfolio, koko enintään A3 (lue tarkemmat ohjeet valintaoppaasta)

SEKÄ SEURAAVAT LIITTEET:

  • Vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa hakija kuvailee taiteellista työskentelyään sekä kertoo, miksi hän haluaa suorittaa maisteriopintonsa juuri Kuvataideakatemiassa. Hakemuksessa on hyvä mainita myös hakijalle tärkeitä opintojen painopistealueita. Motivaatiokirjeen pituus on enintään 4 liuskaa (A4, 1,5 riviväli).
  • Ansioluettelo/CV (sisältäen henkilötiedot, koulutuksen, työkokemuksen, näyttelyt, julkaisut, palkinnot, apurahat ja opintomatkat).
  • Kuvataidealan todistusten jäljennökset ja mahdolliset muut todistusjäljennökset, joihin hakija haluaa viitata. Lisäksi taidealan BFA/AMK -tutkinnon antaneen oppilaitoksen selvitys opintojen rakenteesta ja sisällöistä, mikäli ne eivät selviä todistuksesta.

Toimitusosoitteet
Postiosoite: Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto.
Katuosoite: Mikäli tuot hakemuksesi  ja portfoliosi itse tai toimitat ne kuriiripalvelun kautta, käytä katuosoitetta Kuvataideakatemia, Elimäenkatu 25 A,  00510 Helsinki.

Jos postitat portfoliosi sekä hakemuksesi liitteet, huolehdi siitä, että lähetyksesi on perillä Kuvataideakatemiassa viimeistään tiistaina 10.2.2015 klo 16.15. Kyseisen päivän postileima ei riitä. Myöhästyneitä hakemuksia/portfolioita ei käsitellä. Kuvataideakatemia ei lunasta puutteellisella postimaksulla lähetettyjä hakemuksia/liitteitä/ portfolioita. Merkitse kuoreen/pakettiin merkintä: ”Maisterivalinta”.

Huom. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia/hakemuksen osia ei käsitellä.


Tieto jatkoon hyväksytyistä/haastatteluun kutsuttavista julkaistaan perjantaina 13.3.2015 Kuvataideakatemian ulko-ovessa (osoitteessa Elimäenkatu 25 A, 00510 Helsinki) ja Taideyliopiston opiskelijavalintasivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla. Tulosta voi tiedustella myös numerosta 045 139 3624. Jatkoon hyväksytyt saavat myös kirjeitse/sähköpostitse erillisen haastattelukutsun, josta ilmenee tarkka haastatteluaika ja paikka. Haastattelut järjestetään viikoilla 14–16 maalis- ja huhtikuussa 2015. Muille hakijoille ei ilmoiteta asiasta kirjeitse tai sähköpostitse. 

 

Lue lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet Kuvataideakatemian valintaoppaasta 2015


Kuvataideakatemia
puh. 045 139 36 24
Hakijapalvelut: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi