Kansainvälisyys

Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta on laajasti kansainvälistä.

Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta ja kansainvälisyys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kansainvälinen työpaja- ja näyttelytoiminta ja vaihtonäyttelyt ovat olennainen osa akatemian opetusta.

Opiskelijoilla on opintojensa aikana mahdollisuus osallistua erilaisiin työpajoihin, biennaaleihin, festivaaleihin, näyttelyihin ja muihin ulkomailla järjestettäviin vaihtuviin tapahtumiin.

Kuvataideakatemia toteuttaa vuodessa useita näyttelyitä ulkomailla. Vaihtonäyttelyt antavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua toisen taideyliopiston toimintaan ja opiskelijoihin. Vuosia jatkunutta yhteistyötä tehdään useiden kumppanikoulujen kanssa. Saksan Beelizissä järjestettävä viiden viikon intensiivinen taidetyöpaja on vuosien ajan tarjonnut opiskelijoille kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Myös suurten nykytaiteen katselmusten kuten Venetsian biennaalin, Manifestan tai Kasselin Documentan yhteydessä järjestetään kansainvälisiä työpajoja, joihin Kuvataideakatemian opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kuvataideakatemian residenssitoiminta integroi opiskelijoita osaksi kansainvälistä taidekenttää paikallisuuden näkökulmasta. Opiskelijoilla on käytössään kaksi residenssiä ulkomailla, pidempikestoisen työskentelyn mahdollistava residenssi Berliinissä sekä lyhytkestoinen New Yorkin residenssi. Residenssitoiminta mahdollistaa myös ulkomaisten kutsutaiteilijoiden, kuraattoreiden ja tutkijoiden pidemmät opetusjaksot Kuvataideakatemiassa.

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja vierailut kumppaniyliopistoissa lisäävät opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta. Kuvataideakatemia myöntää opiskelijoille apurahoja opintomatkoihin ja näyttelyprojekteihin ulkomailla.