Kuvataideakatemian galleria

22.3.–7.4.2013
Joonas Siren

Ether Vortex

 

"Äärellisen maailman muodostaa perusväliaine, jota sanotaan eetteriksi (englanniksi ether). Eetteri on ikuista. Eetteri on ykseys, jonka eri kohdat voivat liikkua toistensa suhteen. Siis se on pyörteisiinkin mahdollista." Kirjasta "Sähkö eetteripyörteitä", Kauko Armas Nieminen (1929–2010).

Joonas Sirenin visuaaliset ja äänelliset installaatiot poimivat inspiraationsa tieteen ja taiteen välimaastosta.

Näyttelyn nimiteos Ether Vortex on tribuutti ITE-tiedemies Kauko Niemiselle. Nieminen kehitti usean vuosikymmenen ajan omaa eetteripyörreteoriaansa, joka selitti koko maailmankaikkeuden atomitasosta planeettojen liikkeeseen. Teorian mukaan kaikki materia koostuu eetteristä, joka on jatkuvassa pyörteessä.

Installaatio Particle Collider (prototype) on on pienempi versio Sveitsin Genevessä sijaitsevan CERNin hiukkastutkimuskeskuksen LHC-törmäyttäjästä (Large Hadron Collider). Kiihdytin törmäyttää N- ja O -atomeja toisiinsa 343 metrin sekuntivauhdilla. On vielä epäselvää, onko törmäyksen jäljiltä löydettävissä Higgssin hiukkasia tai ratkeavatko standardimallin puuttuvat palaset Sirenin työn avulla.

Beyond Event Horizon -videoteos käsittelee mustan aukon mysteeriä. Mustaa aukkoa rajaa vyöhyke, jota nimitetään tapahtumahorisontiksi. Tapahtumahorisontin sisäpuolelta ei ole saatavissa mitään informaatiota, koska mustan aukon vetovoima kumoaa jopa valon nopeuden. On esitetty teorioita, että tapahtumahorisontin sisäpuolella itse aika pysähtyy.

Joonas Siren valmistuu kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian tila-aikataiteen koulutusohjelmasta kesällä 2013. Siren suoritti myös vuonna 2012 Nordic Sound Art -erillismaisteritutkinnon, jonka järjesti pohjoismaisten ja balttilaisten taideakatemioiden verkosto KUNO.

Näyttely on avoinna normaalisti koko pääsiäisen ajan.

Takaisin näyttelykalenteriin