Sisäilmatietoa

Kuvataideakatemian tilat 

Kuvataideakatemia on vuokralaisena Taiteen talon tiloissa. Kiinteistön omistaa nykyisin Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, vuoteen 2010 omistaja oli Senaatti-kiinteistöt.

Tilojen remontit 2000-luvulla

  • Senaatti-kiinteistöt saneerasi aiemmin Elannon leipätehtaana toimineen kiinteistön 2000-luvun alussa. Kuvataideakatemia muutti tiloihin vuoden 2003 lopussa. Muuton jälkeen tiloissa havaittiin kosteusvaurioita ja tilojen käyttäjillä oireita. Osittaiset korjaustyöt eivät parantaneet tilannetta, ja Kuvataideakatemia vaati omistajalta tilojensa tyhjentämistä ja täydellistä saneeraamista. Keväällä 2006 Kuvataideakatemia muutti väliaikaisiin tiloihin eri puolille Helsinkiä.
  • Vuosina 2006–2008 Senaatti-kiinteistöt saneerasi tilat uudelleen. Kuvataideakatemian paluumuutto tapahtui saneerauksen päätyttyä kesällä 2008.
  • 2009 havaittiin tilojen talotekniikassa, erityisesti koneellisessa ilmanvaihdossa toimintahäiriöitä. Sisäilmaan kulkeutui epäpuhtauksia ja saneerauksen aikaista purkupölyä. Opiskelijat ja henkilöstö ilmoittivat oirekokemuksista. Asiaa tutkittaessa löydettiin edelleen toisenkin saneerauksen jäljiltä rakenneteknisiä puutteita. Riskirakenteet tarkastettiin ja puutteet korjattiin 2009–2010.
  • Toimenpideohjelma sisäolosuhteiden selvittämiseksi 2011, koska tiloissa koettu edelleen oireita. 

Kiinteistön omistaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tutkii tiloja säännöllisesti

Kiinteistön omistaja Helsingin Yliopistokiinteistöt  Oy seuraa tilojen sisäilmaa säännöllisesti, tekee sovitut mittaukset ja tutkimukset sekä suorittaa asiantuntijoiden laatimien raporttien suosittelemat korjaukset ja parannukset. 

Sisäilman seuranta on osa koko kiinteistön ylläpitoa; sisäilman laatua pyritään edistämään myös monin muin tavoin, mm. tehostetun siivouksen avulla.

Kuvataideakatemiassa toimii lisäksi sisäolosuhderyhmä sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmä on monniammatillinen yhteistyöelin, jonka toiminnassa ovat edustettuina kiinteistön omistajan, terveydenhuollon ja Työterveyslaitoksen lisäksi kaikki yliopistoryhmät Kuvataideakatemiasta.

Jos epäilet saavasi tiloissa oireita

Jos epäilet saavasi tiloissa oireita, tee näin:

  • Kirjaa oireesi ja tila, jossa niitä koet, ja lähetä ilmoituksesi osoitteeseen oireilmoitukset@kuva.fi. Sähköpostit ohjautuvat kehittämispäällikkö Marjatta Tikkaselle.
  • Hakeudu lisäksi työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon: YTHS, jossa Kuvataideakatemian opiskelijoiden vastuulääkäri on Raili Klimscheffskij, Terveystalo, työterveyslääkäri Martti Kokki. 

Saamme näin ajantasaisen kuvan oireilevien määrästä ja työtilat, joissa oireita koetaan voidaan tutkia.

Mistä löytyy tietoa Kuvataideakatemian sisäilma-asioista?

Kuvataideakatemian viestii sisäilma-asioista opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen avoimesti ja säännölliseti. Kanavia on useita:

  • Infotilaisuudet
  • Sähköpostitiedotteet
  • Intra