Hallinto, ohjeet ja rahoitus

Yliopistolainsäädäntö

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin 1.1.2010 voimaan tuleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Ajantasaiset lait ja asetukset löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Kuvataideakatemian ja ministeriön väliset sopimukset ja palautteet

Yliopistot ja OKM käyvät sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittäminen. Vuosina joina neuvotteluja ei käydä, ministeriö antaa yliopistoille kirjallisen palautteen.

Sopimus 2010—2012 | 2013—2016
Kirjallinen palaute 2010 | 2011

Suunnittelu ja seuranta-asiakirjat

Strategia 2013
Strategian toimeenpanosuunnitelma
Tasekirja 2010 | 2011

Rahoitus

Kuvataideakatemian kokonaisrahoitus muodostuu valtion talousarviossa yliopistolle osoitetusta määrärahasta ja tätä täydentävästä rahoituksesta (kilpailtu tutkimusrahoitus, lahjoitukset, sponsorirahoitus).

Rahoitusmalli 2010—2012 | 2013—2016
Rahoituslaskelma 2010 | 2011

Arvioinnit

Kuvataideakatemian laadunvarmistusjärjestelmän auditointi 2011
Research in Art and Design in Finnish Universities 2009

Tilastoja

Yliopisto- ja koulutusalakohtaisia tilastotietoja on käytettävissä KOTA-järjestelmässä.

Sisäiset säännöt

Johtosääntö (pdf), hyväksytty 14.12.2009
Opetuksen ja tutkimuksen johtosääntö (pdf), hyväksytty 30.9.2008 
Taloussääntö (pdf), hyväksytty 24.4.2007