Organisaatio

Kuvataideakatemian organisaatio muodostuu vapaan taiteen koulutusympäristöstä, joka asettuu yliopistolliseen hallintomalliin sisältölähtöisesti. Koulutuksen ytimessä ovat opiskelijan henkilökohtainen opintopolku ja siihen liittyvä erityinen Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta.

Kuvataideakatemiassa on kolme yksikköä: peruskoulutusyksikkö, tutkimusyksikkö ja palveluyksikkö. Organisaatiomalli on epähierarkkinen, ja sen avulla tavoitellaan läpinäkyvää ja ymmärrettävää toimintaa ja päätöksentekoa.

Kuvataideakatemian peruskoulutusyksikössä opetusta antaa neljä koulutusohjelmaa: maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto ja tila-aikataide (valokuva, liikkuva kuva ja paikkasidonnainen taide). Lisäksi kaikille yhteistä opetusta sekä taideteoreettista Praxis-maisteriohjelmaa organisoi yleisen opetuksen keskus. 

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa Taideyliopistoksi. Taideyliopisto on julkisoikeudellinen, autonominen yliopisto sekä itsenäinen oikeushenkilö. Hallinnosta vastaavat yliopistokollegio, hallitus, rehtori sekä akatemioiden johtokunnat. Yliopistossa ja sen akatemioissa on lisäksi muita toimikuntia ja asiantuntijaryhmiä.

Kuvataideakatemian johto

Dekaani Markus Konttinen

Kuvataiteilija
Gsm 050 350 8929

CV Markus Konttinen

Varadekaani professori Marjaana Kella

Gsm 050 408 4552

Hallintojohtaja Kristina Paavela

Gsm 045 359 2010

Kehittämispäällikkö Marjatta Tikkanen

Gsm 045 657 8265

Assistentti Marjaana Sallantaus

Gsm 050 44 88 534