Laatu

Laatu on sitä, että tehdään yhdessä oikeita asioita.

Yliopiston laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä keinoja, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Laadunvarmistus kattaa koko yliopiston toiminnan.

Mihin laatu Kuvataideakatemiassa pohjaa?

Kuvataideakatemialla on strategia: yhteinen suunta ja päämäärä.

Kuvataideakatemian organisaatiomalli on vapaalle taideyliopistolle sopiva: epähierarkkinen ja yhdessä työskentelyä korostava.

Keskeiset prosessi on kuvattu. Kuvaukset ovat johtamisen ja toiminnan parantamisen väline. Niitä kehitetään säännöllisesti.

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Palautemenettely on monipuolista ja huomioi myös Kuvataideakatemian toiminnalle tyypillisen suullisen palautteen. Tulokset kootaan, analysoidaan ja julkaistaan.

Kaikkeen toimintaan liittyy suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Tätä kuvaa Laatutaulu, jossa on esitetty yleiskuva Kuvataideakatemian laatua varmistavista asioista.

Laadunvarmistusjärjestelmä

Toiminnan laatua seurataan ja kehitetään laadunvarmistusjärjestelmän avulla. Järjestelmässä on kuvattu prosessit, seuranta- ja arviointikohteet sekä kehittämisen menetelmät.

Kuvataideakatemian laadunvarmistusjärjestelmästä vastaa rehtori, sitä ohjaa johtoryhmä ja toteuttaa kehittämispäällikkö. Toimielimillä ja yhdessä työskentelyllä on keskeinen rooli laadunvarmistuksessa.

Laadunvarmistuksen arviointi

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) arvioi kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistuksen auditoinneissa. KKA suoritti Kuvataideakatemian auditoinnin vuonna 2011. KKA päätti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuneen auditointiryhmän raportin perusteella, että Kuvataideakatemiassa tehdään uusinta-auditointi vuonna 2013.

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö Katariina Kivistö-Rahnasto
gsm 050 657 8264