KuvA työpaikkana

Taideyliopiston Kuvataideakatemia antaa kuvataiteen yliopistollista koulutusta. Tutkinto-opiskelijoita on noin 270. Vuonna 2013 akatemiassa suoritettiin 18 kandidaatin, 33 maisterin ja 1 tohtorin tutkinto.

Kuvataideakatemian juuret juontavat vuoteen 1848, jolloin perustettiin Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu.

Kuvataideakatemiassa on kolme yksikköä: peruskoulutus-, tutkimus- ja palveluyksikkö. Kuvataideakatemian peruskoulutus jakaantuu koulutusohjelmiin (kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet, jossa on liikkuva kuvan, paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen ja valokuvataiteen suuntautumisvaihtoehdot).

Opetushenkilöstöön kuuluu sekä vakituista opettajakuntaa että tuntiopettajia. Taiteilija-opettajat ovat tunnustettuja kuvataiteilijoita sekä eri taiteenalojen asiantuntijoita. Muuta henkilöstöä ovat opetuksen tekniset tukipalvelut, hallintohenkilökunta ja muut työntekijät.

Kuvataideakatemian toimitilat sijaitsevat Helsingin Vallilassa. Tiloissa on opetustiloja, opiskelijoiden studioita ja toimistotiloja. Lisäksi Kuvataideakatemialla on kaksi näyttelytilaa Helsingin keskustassa.

Kuvataideakatemia on vahvasti kansainvälinen yhteisö. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus on 12–18 prosenttia. Kuvataideakatemiassa vierailee runsaasti ulkomaisia taiteilijoita ja asiantuntijoita opettajina ja luennoitsijoina. Oppilaitos osallistuu vuosittain lukuisiin kansainvälisiin projekteihin ympäri maailman. Taiteellisen tutkimuksen verkostot ovat laajat ja kehittyvät.

Palkkauksessa noudatamme Yliopistojen yhteistä palkkausjärjestelmää. Palkka määräytyy tehtävien vaativuuden ja työstä suoriutumisen mukaan. Palkkausjärjestelmän tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus. 

Kuvataideakatemia työyhteisönä on pieni, joustava ja epähierarkkinen. Akatemian työskentely perustuu vapaan taiteen ajatuksen kunnioittamiselle.

Järjestämme henkilöstökoulutusta työntekijöidemme asiantuntijuuden kehittämiseksi. Panostamme myös työntekijöidemme työhyvinvointiin. Panostamme laajamittaisesti työsuojelutoimintaan ja olemme järjestäneet työntekijöillemme ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Henkilöstölle on myös tarjolla kulttuuri- ja liikuntapalveluja.