Kokoelmat

Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmat painottuvat kotimaiseen ja kansainväliseen nykytaiteeseen. Kuvataideakatemia profiloituu vapaaseen taiteeseen ja kansainvälisyyteen, joten nämä piirteet korostuvat Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmatyössä.

Tärkeää aineistoa on kirjallisuus Kuvataideakatemian peruskoulutuksen suuntautumisvaihtoehtojen sisältöalueilta: kuvanveistosta, liikkuvasta kuvasta, maalauksesta, paikka- ja tilannesidonnaisesta taiteesta, taidegrafiikasta ja valokuvataiteesta. Lisäksi kirjastoon hankitaan Kuvataideakatemian taiteellista tutkimusta tukevaa aineistoa.

Uusia nykytaiteen taiteilijamonografioita ja taidenäyttelyjulkaisuja hankitaan jatkuvasti. Myös taideteoriaa ja nykytaiteen tutkimusta koskevaa kirjallisuutta pyritään kartuttamaan laaja-alaisesti.

Kirjaston kokoelmapolitiikka (pdf)

Kokoelmat kirjastossa

Kirjastossa on lähes 11 000 luetteloitua, pääasiassa kuvataiteita käsittelevää nidettä, kuten taiteilijamonografioita, taidehistoriaa ja -teoriaa sekä muuta opetukseen liittyvää kirjallisuutta ja tietoaineistoa.

Kirjaston luetteloitu aineisto löytyy ARSCA-tietokannasta.

Vuosittain kirjastoon tilataan noin 60 koti- ja ulkomaista taide- ja kulttuurialan lehteä.

Kirjaston kokoelmiin kuuluu myös kuvataiteeseen liittyvää DVD-aineistoa.

Kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittaneiden Kuvataideakatemian opiskelijoiden opinnäytteiden dokumentaatioita säilytetään kirjastossa.

Kuvataideakatemiasta valmistuneiden kuvataiteen tohtoreiden tutkinnon opin- ja taidonnäytteiden teoriaosuudet löytyvät myös kirjastosta.

Kirjaston luokitus (pdf)

Kokoelmat verkossa

ARSCA-tietokannasta voi etsiä aineistoa, uusia lainoja sekä tehdä varauksia.

Kuvataideakatemian kirjasto tilaa myös kaupallisia elektronisia kuvataiteen aineistoja, joita on mahdollista käyttää Kuvataideakatemian sisäisessä verkossa. Niihin kuuluu mm. taiteen alan verkkolehtiä ja kuvatietokantoja. Aineistoihin on mahdollista päästä kirjaston Taiteen tiedonlähteitä -sivuilta tai Nelli-tiedonhakuportaalin kautta. Nelli on kansallinen tiedonhakujärjestelmä, jonka kautta pääsee käyttämään elektronisia tietoaineistoja samasta paikasta.

Taideyliopiston yhteiseen NELLI-portaaliin on koottu myös kuvataiteeseen keskittyvää elektronista tietoaineistoa. Nellissä on sekä kaupallista aineistoa, johon kirjasto on hankkinut käyttöoikeudet että vapaasti saatavilla olevia aineistoja.


Lehdet

Lehtien uusimpia numeroita ei lainata.
* Tähdellä merkityt lehdet löytyvät myös elektronisina ja ne ovat luettavissa Kuvataideakatemian sisäisessä verkossa.


1/2 -lehti
Afterall
Arkkitehti
Art Asia Pacific
Art in America *
Art Press
Artforum International
Bidoun*
Broadsheet – Contemporary Visual Arts and Culture
Cahiers du Musée National d’Art Moderne
Dox: Documentary Film Magazine
Filmihullu
Flash Art
FOAM
Frieze
FUKT
Gagarin – The Artists in their Own Words
Grafiknytt
Journal of Visual Culture *
Juxtapoz
Kaltio
Kiasma
Kide
Kulttuuritutkimus
Kulttuurivihkot
Kunstforum International
Kunst.ee
Louisiana Revy
Lähikuva
Modern Painters

Mousse
Musicworks
N.Paradoxa
Niin & Näin
Nuori Voima
October *
Ord & Bild – Nordisk Kulturskrift
Oxford Art Journal *
Paletten
Parkett
Photoworks
Printmaking today
Public – Toronto
Radical philosophy*
Raw Vision
Sculpture (Washington)
Sight and Sound
Synteesi
Särö
Taide
Third Text *
Tiede ja Edistys
Tuli & Savu
Wire
Woman’s Art Journal*
Yishu


Taiteen tiedonlähteitä

Kirjastotietokannat

ARSCA Taideyliopistojen kirjastojen kokoelmatietokanta
NELLI Kansallinen tiedonhakuportaali. Taideyliopiston Nelliin on koottu myös taiteeseen liittyviä linkkejä.
Melinda Yliopistokirjastojen yhteistietokanta
ARTO Kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta
HELKA Helsingin yliopiston kirjaston tietokanta
Kirjav@ Valtion taidemuseon kirjaston kokoelmatietokanta
Nykytaiteen virtuaalikirjasto Hakemisto ja opas nykytaiteen lähteisiin
HelMet Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteistietokanta
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot
Fennica Suomen kansallisbibliografia 
Suomalaisen kuvataiteen bibliografia Suomalaista kuvataidetta käsittelevä verkkopalvelu, sisältää aineistoa 1800-luvulta n. 1960-luvulle

LISENSOIDUT TIETOKANNAT

Seuraaviin tietokantoihin on pääsy Kuvataideakatemian IP-alueilla eli KuvAn eri toimitiloissa. Ulkopuoliset voivat käyttää tietokantoja kirjastossa. Kuvataideakatemialla ei ole vielä tarjottavana opiskelijoille ja henkilökunnalle kaikki tietokannat kattavaa etäkäyttömahdollisuutta tietokantoihin. Etäkäyttö mahdollistuu Kuvataideakatemiassa todennäköisesti vuoden 2014 maaliskuussa. Lisää mm. musiikin, teatterin ja tanssin alan tietokantoja löytyy Sibelius-Akatemian kirjaston ja Teatterikorkeakoulun kirjaston sivuilta. Kaikki Taideyliopiston yhteiset tietokannat ovat näkyvillä myös Taideyliopiston Nelli-portaalissa.

Kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet

UUSI! Helsingin Sanomat - digilehti  Enintään 10 samanaikaista käyttäjää. Ei sisällä arkistoa. Klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta Kirjaudu, jonka jälkeen areunasta Yritys-/yhteisökäyttäjä, kirjaudu sisään tästä > Kirjaudu suoraan sisään. Tarkempi ohje löytyy täältä.

ePress Sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta. Enintään 10 samanaikaista käyttäjää. Sisältää mm. Hufvudstadsbladetin.

KUVATAIDE

Kuvatietokannat

ARTstor Digital Library  Etäkäyttömahdollisuus KuvAn opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle kirjautumisen kautta. Ohjeet ja lisätiedot KuvAn intrasta kirjaston sivuilta tai: kirjasto(at)kuva.fi

CAMIO Catalog of Art Museum Images Online

Kuvataideakatemian digitaalinen arkisto DIA on käytettävissä kirjaston asiakaspäätteillä.

Kuvataiteen viitetietokannat ja hakuteokset

ARTbibliographies Modern - ABM Kuvataiteen alan viitetietokanta

Oxford Art Online Taiteen hakuteosten portaali (Grove Art Online, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art)

Yksittäiset kuvataiteen alan e-lehdet löytyvät kirjaston alasivulta Lehdet.

Monitieteiset tietokannat

Academic Search Elite (EBSCO) Monitieteinen tietokanta, jossa mm. taiteen alan lehtien artikkeleita kokoteksteinä

CSA Arts & Humanities Collection Monitieteinen viitetietokantakokonaisuus sisältää mm. ARTbibliographies Modern -viitetietokannan.

Dissertations and theses  (ProQuest) - Väitöskirjoja ja tutkielmia pääosin kokoteksteinä

Ebrary Academic Complete Monitieteinen e-kirjakokoelma

EBSCOhost-tietokannat  Sisältää kaikki EBSCOn tietokannat

Elektra Artikkelitietokanta

GreenFILE (EBSCO) Ympäristöalaan keskittyvä tietokanta

JSTOR Monitieteinen tietokanta, jossa lehtien artikkeleita ja kirjoja kokoteksteinä

Kansallisbiografia - Suomalaisia elämäkertoja

RefWorks - Viitteidenhallintajärjestelmä (Kirjautuminen KuvAn IP-alueilla)

RefWorks (Kirjautuminen tunnusten luomisen jälkeen KuvAn IP-alueiden ulkopuolella. Tarvittavan Group Coden saat sähköpostiisi kirjautumisen yhteydessä.)

 

Esittävät taiteet (mm. teatteri, tanssi, performanssi)

Dance in Video - Videotaltiointeja ja elokuvadokumentteja tanssiproduktioista suoratoistona

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text (EBSCO) Teatteri- ja tanssialan lehtiä kokoteksteinä ja viitetietoina

International Index to Performing Arts Full Text - IIPA - (ProQuest) - Esittävien taiteiden lehtien artikkeleita kokoteksteinä

Theater in Video - Videotaltiointeja ja elokuvadokumentteja näytelmistä suoratoistona

Musiikki

International Index to Music Periodicals Full Text - IIMP (ProQuest) - Musiikkilehtien artikkeleita kokoteksteinä

Music Online - (Alexander Street Press) Musiikkitietokantojen yhteinen hakuliittymä

Oxford Music Online Musiikin hakuteosten portaali (sisältää kokotekstejä)

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)  Musiikkikirjallisuuden bibliografia

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 (EBSCO) Musiikin arkistolähteiden sijaintitietoja

Sanakirjat ja sanastot

MOT sanakirjasto Sisältää mm. sanakirjat: englanti, ruotsi, saksa, ranska ja italia

Oxford English Dictionary Online - OED Englannin kielen sanakirja

Lakitieto

Edilex Lakitietopalvelu

VAPAASTI VERKOSSA OLEVA AINEISTO

TAHITI Suomalainen taidehistorian alan tieteellinen verkkolehti 
JAR Journal for Artistic Research
DOAJ Ulkomaiset vapaasti käytettävät tieteelliset kausijulkaisut
RikART Taiteilijakirjaverkkogalleria
Kotus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto

Lisää vapaasti käyettäviä taiteen tiedonlähteitä Taideyliopiston NELLI-portaalissa.

Kirjautuminen Nelliin ei ole mahdollista, koska Kuvataideakatemialla ei ole vielä tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle etäkäyttömahdollisuutta tietokantoihin.

 


Maisterin tutkintojen opinnäytteiden viitetiedot

Kuvataideakatemiassa kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden opinnäytteiden dokumentaatioiden viitetiedot

Opinnäytteiden dokumentaatiot säilytetään kirjastossa. Dokumentaatioita ei lainata.


Digitaalinen arkisto DIA

DIAan talletetaan Kuvataideakatemiassa syntyvää kuva-aineistoa, kuten valokuvia teoksista, näyttelyistä ja tapahtumista. DIA on ollut käytössä Kuvataideakatemiassa vuodesta 2008.

Digitaalinen arkisto helpottaa yliopistossa tehtävää käytännön työtä – opetusta, opiskelua, tutkimusta ja tiedotusta. DIA toimii Luna Insight -tietokantaohjelmalla, joka on mm. Yhdysvalloissa useiden yliopistojen ja museoiden käytössä.

Tällä hetkellä DIA toimii ainoastaan Kuvataideakatemian niillä koneilla, joihin järjestelmä on asennettu. DIA ei ole käytettävissä avoimessa verkossa. Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista käyttää digitaalista arkistoa Kuvataideakatemian kirjaston yleisökoneilla. Kuvataideakatemian opiskelijoiden ja henkilökunna on mahdollista käyttää DIAa myös KuvA:n IT-luokan koneilta. Kuvataideakatemian opiskelijat ja henkilökunta pääsevät arkistoon omilla tunnuksillaan.Ohjeita tiedonhakuun DIAsta antaa kirjaston henkilökunta.

 

Informaatikko Minna Meronen
minna.meronen(at)kuva.fi

 

HUOM! DIA ei ole asiakirja-arkisto. Kuvataideakatemian vanhemmat asiakirjat löytyvät Kansallisarkistosta.